Onde você tava?

Onde você tava?

Aonde você estava Fabinho?

– Empinando pipa, mãe!